Forelæsningsnoter

A-kursus i Muskuloskeletal radiologi 2018

Hele programmet som pdf. fil (2018)

Mandag

Velkomst og introduktion.

Ultralydskanning - led og bløddele (2017)

CT-skanning - indikationer og teknik (2017)

MR-skanning - indikationer og teknik (2017)

Skulderlidelser Traumatiske og degenerative forandringer (2017)

Konventionelle røntgenoptagelser. Projektionslære (2016)

Cases mandag

Tirsdag

Multitraume. Billeddiagnostisk udredning og strategi for modtagelse (2017)

Fraktur og luksation (1) (2017)

Frakturer og luksationer (2) (Samme noter som 1)

Knælidelser (fælles med hoftelidelser). Traumatiske og degenerative forandringer (2018).

Hoftelidelser (fælles med knælidelser). Traumatiske og degenerative forandringer (2018).

Fod og fodlidelser (2018)

Osteonekroser (2018)

Cases tirsdag

Onsdag

Infektiøse sygdomme Osteit, spondylit, septisk artrit (2018)

Maligne knogletumorer (2018)

Benigne knogletumorer og tumorlignende tilstande (2018)

Bløddelstumorer, maligne og benigne (MR diagnostik) (2018)

Kliniske aspekter ved knogletumorer med fokus på sarkombehandling (2018)

Metastaser (2018)

Ortopædkirurgiske målinger (2018)

Cases onsdag

Torsdag

Artrit i perifere led. Reumatoid artrit (2018)

Andre perifere artropatier (2018)

Inflammatoriske columnaforandringe (2018)

Degenerative columnalidelser (2018)

Metaboliske knoglesygdomme (2018)

Cases torsdag

Opsummering vedr. ugens emner - Diagnostiske strategier - casebaseret (2016)

Kursusevaluering


Andre noter

Artikel om artrit (AGJ)

Artikel om knogletumorer (AGJ)

Noter om knogletumorer (AGJ)

Artikel om infektion (AGJ)

Artikel om knogleinfektion hos børn (AGJ)

Artikel om Axial artrit (AGJ)

Artikel om risiko ved ioniserende stråling (MBH)

Artikel om osteonekrose (MBH)

Arthritis or OA of the hip joint (NE)

Artikel om doser ved CT skanning (MBH)

Artikel om hofteleddet (NE)