Anatomi F2020

Noter til ikke afholdte forelæsninger F2020

Kære stud. med'er på 2. semester


På grund af den situation vi alle står i nu, er forelæsningerne som bekendt aflyst.


Der er brug for jer, og I har stadig en vigtig opgave med at læse videre på anatomien.


Jeg vil efter bedste evne prøve at hjælpe jer, ved lægger nogle lidt større noter ud her:


Ansigt og kranium 20200317


Hals og Thorax1 20200331


Thorax 1+2 (Zoom forelæsning) 20200421


Hvis der er spørgsmål, som I efter at have talt med hinanden (på passende afstand), fortsat ikke kan finde svar på, kan jeg kontaktes på mailadressen nedenfor.


anatomi@radiology.dk


Håber vi alle ses på den anden side af pandemien - pas på hinanden og hinandens ældre og kronisk syge familiemedlemmer og venner.